Ulegający poprawie poziom życia codziennego powoduje, że zmieniają się także nasze wymagania wobec hotelu. Chętnie odwiedzany hotel, to już nie tylko miejsce noclegowe. By goście z przyjemnością decydowali się na określony hotel, powinien on spełniać różnorakie kryteria.